išlepti

išlepti
1 išlèpti intr. 1. R, K pasidaryti lepiam, išpaikti, išvingti, išgurbti: Jūsų vaikai labai išlẽpę, vis gardėsių graibos, nevalgo ką sugavę Kp. Išlepęs kaip ubago paršelis LTR(Yl). Kits ima žentą išlepęs, kits – bėdoj būdams B. Kad anoji visa draugė karaliaus išlepusio DP167. 2. išglebti, sudribti: Katriutė nė kiek nesipriešino, išlepusi ant jo rankų A.Vien. 3. pasidaryti opiam, jautriam: Dabar suvisu išlẽpo, menko nėko bijo Užv. \ lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išlepti — išlèpti vksm. Jų̃ vai̇̃kas labai̇̃ išlẽpęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išlėpti — 1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įslėpti — įslė̃pti, į̃slepia, į̃slėpė tr. Rtr, NdŽ; Ser padėti, įterpti kur, kad niekas nematytų, nerastų: Kur tu į̃slėpei pinigus, gal kur palėpėn? Š. | refl. Ser: Berniokas turbūt kur vidun įsìslėpė, pašalėje niekur nerandu Š. Kurgi tamsta perbuvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — išlė̃pti vksm. Nušãlo rõžės ir išlė̃po …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palepti — 1 palèpti intr. šiek tiek išlepti, išpaikti: Katras koks palẽpęs, tai riebių lašinių vasarą nevalgo Skr. lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlepti — 1 įlèpti intr; N išlepti: Vaikas dideliai įlẽpęs, t. y. išsivigadijęs J. lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplepti — 1 aplèpti intr. 1. Sn aplėpti, nulinkti: Kiaulių ausys aplem̃pa Lš. 2. nuvysti: Paliekit rasodą, jau aplẽpus visa Lš. 3. ištižti, susmukti, suglebti: Piemuo nuo šilimos visai aplẽpo, niekam nebetinka Kp. Vyrai, neaplèpkit! Sn. 4. prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėpti — 1 aplė̃pti intr. 1. Trgn, Ds apvysti, apglebti: Žolynai net aplė̃po nuo šilmos Ds. Lietaus nėra, tai javai aplė̃po Grv. 2. nulinkti: Šuva aplė̃pusiom ausim Mlt. ^ Pradėjo [kumelaite] važinėt, tai ir aplė̃po auses (nebetokia smarki) Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apslėpti — apslė̃pti, àpslepia, àpslėpė tr.; Sut, N, M, Rtr 1. padėti kur, kad kiti nerastų, nepamatytų: Nesa ana paslus apslėpė (viršuje paslėpė) BBJoz6,17. | refl. Sut: Čia yra tykančių ant kožno žingsnio žalnierių pėsčių ir raitų, vaikščiojančių ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — 1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios rš. 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”